Home

Heeft uw organisatie een probleem met de bedrijfsvoering? Of wilt u een strategie of business plan implementeren maar weet u niet zeker wat de beste aanpak is? Of is een veranderingsproces of ERP-implementatie vastgelopen?

Möhlmann Management & Consultancy B.V. heeft de ervaring en skills om uw probleem te helpen oplossen. Met overzicht, kennis van verschillende voor uw bedrijfsvoering belangrijke disciplines en de vaardigheden om mensen mee te krijgen in veranderingsprocessen zijn wij in staat bestendig succes te behalen. Wij doen dat met gezond verstand en in samenwerking met u. Hands on met operationele verantwoordelijkheid of als adviseur, coach of sparring partner meer langs de zijlijn, net wat in uw geval het beste werkt om resultaat te behalen.


Maak een afspraak voor een kop koffie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We leggen graag uit hoe we u van dienst kunnen zijn.

Home

Heeft uw organisatie een probleem met de bedrijfsvoering? Of wilt u een strategie of business plan implementeren maar weet u niet zeker wat de beste aanpak is? Of is een veranderingsproces of ERP-implementatie vastgelopen?

Möhlmann Management & Consultancy B.V. heeft de ervaring en skills om uw probleem te helpen oplossen. Met overzicht, kennis van verschillende voor uw bedrijfsvoering belangrijke disciplines en de vaardigheden om mensen mee te krijgen in veranderingsprocessen zijn wij in staat bestendig succes te behalen. Wij doen dat met gezond verstand en in samenwerking met u. Hands on met operationele verantwoordelijkheid of als adviseur, coach of sparring partner meer langs de zijlijn, net wat in uw geval het beste werkt om resultaat te behalen.


Maak een afspraak voor een kop koffie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We leggen graag uit hoe we u van dienst kunnen zijn.

Activiteiten en werkwijze

Activiteiten

Afhankelijk van uw wens en situatie werken wij met operationele verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als project/interim manager, financieel directeur of controller of meer vanaf de zijlijn als adviseur, coach of sparring partner.

Het moet voor elkaar komen….!

De nadruk van onze activiteiten ligt op bedrijfsvoering, in het bijzonder processen optimaliseren, professionaliseren, samenwerking verbeteren en marktgericht werken. Vertrekpunten daarbij zijn veelal Finance & Control, IT en management informatie, altijd met een focus op de markt en afnemers. Wij kijken goed naar de value proposition voor uw afnemers en dragen nieuwe commerciële kansen aan. Daarnaast helpen wij strategische plannen om te zetten in realiteit. Doel: met een commerciële, marktgerichte insteek bestendig resultaat behalen.

Werkwijze

Iedere organisatie is op onderdelen uniek. Daarom werken wij niet met blauwdrukken. Wij zoeken een bij uw organisatie en situatie passende aanpak en – waar nodig – vernieuwende oplossing. Uiteraard maken we gebruik van onze inmiddels lange en brede ervaring. Wanneer specifieke expertise nodig is, kan een beroep gedaan worden op ervaren mensen in ons netwerk.

Van probleem naar oplossing

Kernpunten van onze werkwijze: scherpe analyse, gevoel voor de markt, organisatie en politiek, stappen vooruitdenken wat betreft reacties en weerstand bij veranderingen, gezond verstand, maatwerk leveren in de implementatie aanpak en communicatie. Zo creëren we draagvlak en leggen de basis voor langdurend resultaat.

Wij bekijken uw organisatie en situatie met een brede invalshoek vanuit verschillende bedrijfsfuncties en kennisgebieden en vanuit de sterke en minder sterke punten voor uw afnemers. In de praktijk zijn problemen zelden veroorzaakt binnen één specifieke bedrijfsfunctie of kennisgebied. Structurele oplossingen worden evenmin zelden gerealiseerd binnen één discipline.

Doel: bestendige resultaatverbetering

Kennisgebieden

Specifieke kennisgebieden zijn: management, Finance & Control, IT, management informatie, organisatie, supply chain, operational excellence, ondernemingsrecht, belastingen, coöperaties, Europese subsidieregeling GMO.

Afspraken

Ook met betrekking tot contractafspraken zijn wij flexibel en creatief als het nodig is. De mogelijkheden variëren van werken op uur- of dagbasis, een abonnement voor part time inzet tot resultaatafhankelijke vergoedingen. Veel is bespreekbaar.

Opdrachten

Selectie van opdrachtgevers

De afgelopen 20 jaar hebben wij in Nederland en internationaal gewerkt voor uiteenlopende organisaties, groot, middelgroot en klein en in diverse branches. Wij werken in wisselende rollen: adviseur/coach, project/interim manager, controller of financieel directeur, welke rol maar het beste past om resultaat te behalen.

Opdrachten zijn divers maar het draait altijd om het verbeteren van de bedrijfsvoering en resultaatverbetering. Soorten opdrachten:

  • Business improvement, bedrijfsvoering verbeteren, stap-voor-stap
  • Acuut probleem helpen oplossen, trouble shooting
  • Nieuwe initiatieven en strategische plannen tot realisatie brengen

Over Möhlmann Management & Consultancy B.V.

Achtergrond

In 2000 heb ik Möhlmann Management & Consultancy B.V. opgericht na bijna 10 jaar als consultant en manager voor Origin te hebben gewerkt. Daarvoor werkte ik als business controller bij Akzo Nobel en als zelfstandig consultant, interim manager en troubleshooter. Mijn drive is de bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren en te professionaliseren. Structureel betere resultaten behalen door de markt te begrijpen, slimmer te organiseren en goed te communiceren. Daardoor verbetert de samenwerking en worden processen effectiever en efficiënter met meer werkplezier en betere resultaten tot gevolg.

Visie

Een bedrijf runnen is een complexe zaak waar meerdere disciplines en vaardigheden voor nodig zijn. Wanneer verbeteringen nodig zijn moet daarom breder worden gekeken dan vanuit enkel een financiële, juridische of commerciële invalshoek. Een organisatie functioneert bestendig goed en behaalt resultaten als de bedrijfsvoering integraal goed geregeld is. Het gaat om processen, systemen en mensen. Harde en zachte componenten. En deze moeten in balans zijn.

WAT moet gebeuren is soms wel bekend maar vaak is onduidelijk HOE we dat voor elkaar kunnen krijgen. HOE brengen we die verandering duurzaam tot stand en HOE en met WIE communiceren we daarover? De aanpak en communicatie zijn de belangrijkste factoren voor succes. Daarom besteed ik hier altijd aandacht aan.

Persoon

Wim Möhlmann (1959)

Complexe vraagstukken en challenges trekken mij aan omdat ik juist daar mijn toegevoegde waarde kan laten zien. Ik wil in de praktijk werkbare oplossingen vinden en resultaat bewerkstelligen. Ik houd ervan om snel te analyseren, creatieve en marktgerichte oplossingen te bedenken en vervolgens te zorgen dat deze worden gerealiseerd.

Mijn adagium is: eerst denken, dan doen. En altijd je gezond verstand blijven gebruiken. Zelf hands on meewerken past daar uitstekend bij. Hard werken is geen punt, als er ook maar gelachen kan worden. Ik vind het plezierig om met mensen samen te werken en met elkaar successen te delen.

Opleiding

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met Nederlands recht als nevenstudie tot halverwege de doctoraalfase. Tien jaar later heb ik mijn organisatieadviesopleiding afgerond bij de Nederlandse Vereniging van Organisatieadviseurs. Daar heb ik vooral mijn skills met betrekking tot veranderingsmanagement en communicatie kunnen aanscherpen. Dit jaar (2020) verwacht ik mijn studie voor registercontroller af te ronden bij TIAS Business School in Tilburg. Daar leg ik nu de laatste hand aan mijn afstudeerthesis. In de loop der jaren heb ik diverse trainingen gevolgd op het gebied van consultancy, management, sales en IT.

Zakelijke gegevens

Möhlmann Management & Consultancy B.V.

Molenstraat 52
4844 AP Terheijden

Website www.mohlmann-co.nl
Email info@mohlmann-co.nl
KvK 18058378
BTW NL 8084.99.610.B.01
IBAN NL77KNAB0256341680