Activiteiten en werkwijze

Activiteiten

Afhankelijk van uw wens en situatie werken wij met operationele verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als project/interim manager, financieel directeur of controller of meer vanaf de zijlijn als adviseur, coach of sparring partner.

Het moet voor elkaar komen….!

De nadruk van onze activiteiten ligt op bedrijfsvoering, in het bijzonder processen optimaliseren, professionaliseren, samenwerking verbeteren en marktgericht werken. Vertrekpunten daarbij zijn veelal Finance & Control, IT en management informatie, altijd met een focus op de markt en afnemers. Wij kijken goed naar de value proposition voor uw afnemers en dragen nieuwe commerciële kansen aan. Daarnaast helpen wij strategische plannen om te zetten in realiteit. Doel: met een commerciële, marktgerichte insteek bestendig resultaat behalen.

Werkwijze

Iedere organisatie is op onderdelen uniek. Daarom werken wij niet met blauwdrukken. Wij zoeken een bij uw organisatie en situatie passende aanpak en – waar nodig – vernieuwende oplossing. Uiteraard maken we gebruik van onze inmiddels lange en brede ervaring. Wanneer specifieke expertise nodig is, kan een beroep gedaan worden op ervaren mensen in ons netwerk.

Van probleem naar oplossing

Kernpunten van onze werkwijze: scherpe analyse, gevoel voor de markt, organisatie en politiek, stappen vooruitdenken wat betreft reacties en weerstand bij veranderingen, gezond verstand, maatwerk leveren in de implementatie aanpak en communicatie. Zo creëren we draagvlak en leggen de basis voor langdurend resultaat.

Wij bekijken uw organisatie en situatie met een brede invalshoek vanuit verschillende bedrijfsfuncties en kennisgebieden en vanuit de sterke en minder sterke punten voor uw afnemers. In de praktijk zijn problemen zelden veroorzaakt binnen één specifieke bedrijfsfunctie of kennisgebied. Structurele oplossingen worden evenmin zelden gerealiseerd binnen één discipline.

Doel: bestendige resultaatverbetering

Kennisgebieden

Specifieke kennisgebieden zijn: management, Finance & Control, IT, management informatie, organisatie, supply chain, operational excellence, ondernemingsrecht, belastingen, coöperaties, Europese subsidieregeling GMO.

Afspraken

Ook met betrekking tot contractafspraken zijn wij flexibel en creatief als het nodig is. De mogelijkheden variëren van werken op uur- of dagbasis, een abonnement voor part time inzet tot resultaatafhankelijke vergoedingen. Veel is bespreekbaar.