Results Improvers™

Results Improvers™ is een initiatief van Möhlmann Management & Consultancy B.V. om ondernemingen te helpen hun bedrijfsvoering bestendig te verbeteren. Ook als zij niet de investeringsruimte hebben om externe ondersteuning in te roepen of wanneer zij gewoon de zekerheid willen hebben dat er alleen kosten komen wanneer die al ruimschoots zijn terugverdiend. Kortom: geen downside.

Met deze propositie brengen wij onze kennis en ervaring als organisatieadviseur, financieel directeur/controller, veranderingsmanager en troubleshooter in om de bedrijfsvoering van uw onderneming te verbeteren en tot bestendige resultaatverbetering te komen. Een verse blik van “buiten” combineren met kennis van “binnen” en creatieve, marktgerichte oplossingen met een doordachte aanpak zorgen voor verbetering van het resultaat. Nauwe samenwerking gedurende twee jaar maakt de verbeteringen in bedrijfsvoering en borging daarvan haalbaar en realistisch.

Deal! Samen zorgen we voor resultaat

Onze drijfveer en core business is om ondernemingen gezond en sterker te maken. Soms maken wij helaas mee dat inhuur van externe ondersteuning te vroeg wordt beëindigd. Uit kostenoverwegingen wellicht begrijpelijk maar uit oogpunt van borging van bestendige resultaatverbetering toch vaak net te vroeg. Met alle risico’s van dien. Daarom hebben wij een propositie bedacht waarbij de borging voor bestendige resultaatverbetering groot is terwijl de kosten desalniettemin lager blijven dan de resultaten.

Resultaat – goed voor u, goed voor ons!

“Loon naar werken” vinden wij een uitstekend principe. Als wij uw onderneming aan een beter resultaat helpen, delen wij daar een stukje in mee. Omdat wij vertrouwen hebben in onze kennis en kunde durven wij het in veel gevallen aan om op basis van no cure – no pay te werken. Voor u als opdrachtgever waarborgt de resultaatafhankelijke beloning bovendien het commitment om er alles aan te doen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Ons verdienmodel bestaat eruit dat wij verwachten zoveel verbetering van bedrijfsresultaat voor u te kunnen realiseren dat onze fee uiteindelijk een uitstekende honorering voor onze inspanning oplevert.

Klik hier voor meer informatie over Results Improvers™.