Over Möhlmann Management & Consultancy B.V.

Achtergrond

In 2000 heb ik Möhlmann Management & Consultancy B.V. opgericht na bijna 10 jaar als consultant en manager voor Origin te hebben gewerkt. Daarvoor werkte ik als business controller bij Akzo Nobel en als zelfstandig consultant, interim manager en troubleshooter. Mijn drive is de bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren en te professionaliseren. Structureel betere resultaten behalen door de markt te begrijpen, slimmer te organiseren en goed te communiceren. Daardoor verbetert de samenwerking en worden processen effectiever en efficiënter met meer werkplezier en betere resultaten tot gevolg.

Visie

Een bedrijf runnen is een complexe zaak waar meerdere disciplines en vaardigheden voor nodig zijn. Wanneer verbeteringen nodig zijn moet daarom breder worden gekeken dan vanuit enkel een financiële, juridische of commerciële invalshoek. Een organisatie functioneert bestendig goed en behaalt resultaten als de bedrijfsvoering integraal goed geregeld is. Het gaat om processen, systemen en mensen. Harde en zachte componenten. En deze moeten in balans zijn.

WAT moet gebeuren is soms wel bekend maar vaak is onduidelijk HOE we dat voor elkaar kunnen krijgen. HOE brengen we die verandering duurzaam tot stand en HOE en met WIE communiceren we daarover? De aanpak en communicatie zijn de belangrijkste factoren voor succes. Daarom besteed ik hier altijd aandacht aan.

Persoon

Wim Möhlmann (1959)

Complexe vraagstukken en challenges trekken mij aan omdat ik juist daar mijn toegevoegde waarde kan laten zien. Ik wil in de praktijk werkbare oplossingen vinden en resultaat bewerkstelligen. Ik houd ervan om snel te analyseren, creatieve en marktgerichte oplossingen te bedenken en vervolgens te zorgen dat deze worden gerealiseerd.

Mijn adagium is: eerst denken, dan doen. En altijd je gezond verstand blijven gebruiken. Zelf hands on meewerken past daar uitstekend bij. Hard werken is geen punt, als er ook maar gelachen kan worden. Ik vind het plezierig om met mensen samen te werken en met elkaar successen te delen.

Opleiding

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met Nederlands recht als nevenstudie tot halverwege de doctoraalfase. Tien jaar later heb ik mijn organisatieadviesopleiding afgerond bij de Nederlandse Vereniging van Organisatieadviseurs. Daar heb ik vooral mijn skills met betrekking tot veranderingsmanagement en communicatie kunnen aanscherpen. Dit jaar (2020) verwacht ik mijn studie voor registercontroller af te ronden bij TIAS Business School in Tilburg. Daar leg ik nu de laatste hand aan mijn afstudeerthesis. In de loop der jaren heb ik diverse trainingen gevolgd op het gebied van consultancy, management, sales en IT.

Zakelijke gegevens

Möhlmann Management & Consultancy B.V.

Molenstraat 52
4844 AP Terheijden

Website www.mohlmann-co.nl
Email info@mohlmann-co.nl
KvK 18058378
BTW NL 8084.99.610.B.01
IBAN NL77KNAB0256341680