Trefwoorden1

Wat is uw probleem? Gaat het minder goed of slecht met uw bedrijf, onderneming, organisatie? Zit u met verlies of achterblijvende resultaten? Problemen met de bank of financiers? Dreigt u onder Bijzonder Beheer te gaan vallen? Staat het water u aan de lippen? Wordt het potentieel niet benut? Komt het Wilt u de onderneming klaarmaken voor verkoop, aantrekkelijk maken voor overdracht aan nieuwe eigenaren? Aandelen verkopen? Hebt u geen investeringsruimte, geen of laag eigen vermogen? Wilt u zekerheid en geen of weinig risico?

Nieuw initiatief? Nieuwe activiteiten? Start up? Hoe vorm geven en organiseren? Vastgelopen veranderingsproces, ERP-implementatie? Probleem met samenwerking, hoog verzuim en verloop personeel?

Hulp en ondersteuning voor bedrijven, ondernemingen, organisaties, tijdelijk, interim of structureel, full time of part time. Tegen tarief per uur, dagdeel of dag. Ook een abonnement is mogelijk, evenals een resultaatafhankelijke beloning of fee. Risico afhankelijk. No cure no pay. Afspraken maken.

Problemen oplossen, slechte resultaten ombuigen, financieel en juridisch orde op zaken stellen. Business improvement, professionaliseren, organisatieverandering, verbetering van bedrijfsresultaat, winst, rendement, bedrijfsvoering optimaliseren, structureren en herstructureren. Processen verbeteren en optimaliseren, stroomlijnen. Finance & Control, Planning & Control, administratieve organisatie, management informatie, Informatie Technologie, IT, ICT. Strategie en business plannen maken, plannen uitvoeren, organiseren en realiseren. Samenwerking, samen aan het werk, afstemming, overleg, maar ook doorpakken en daadkrachtig management. Commercieel, klant gericht, markt gericht werken. Beter organiseren.

Het gaat om hoe, wat, wie en waarom. Is er expertise nodig en een netwerk? Kennisgebieden, kennis en kunde, ervaring, discipline. Geen standaard oplossing of blauwdruk maar maatwerk. Communicatie en draagvlak creëren. Trouble shooting, trouble shooter, probleem oplossen. Helpen, acuut of geleidelijk, stap voor stap. Denken en doen, handen uit de mouwen, hands on.

Advies, adviseur, business coach, sparring partner maar ook hands on uitvoeren en meewerken. Project management, project manager, interim manager, controller, financieel directeur, finance director. Commitment succes, committed to success. Ondernemer.

Bedrijfseconoom, bedrijfskundige, jurist, fiscalist, accountant RA, controller, register controller RC EMFC, drs. Mr. Bedrijfseconomie, bedrijfskunde, juridisch, rechten, contracten, ondernemingsrecht, fiscaal recht, belastingrecht. Jaarrekening, balans, winst en verliesrekening, RR resultatenrekening. Consultant, consultancy, management, sales.

Organisatie, supply chain, operational excellence, ondernemingsrecht, fiscaal recht, belasting, coöperatie, Europese subsidie regeling GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening). Veranderingsmanagement, change management, turn around. TIAS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Erkenning, erkende telersvereniging worden. Problemen met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?

Verdienmodel, inspanning en rendement plus resultaat. Werkplezier, drive, gedreven. Raad, daad, resultaat. Results Improvers, results improvement, business improvement. Operationeel, vertrouwen contact, open en transparant.